Bewonersraad kijkt terug op 2 geslaagde bewonersavonden

De Bewonersraad deltaWonen organiseerde 14 mei 2018 een bewonersavond in Kampen en 15 mei 2015 een bewonersavond in Zwolle. Op deze 2 avonden waren alle (nieuwe) huurders van deltaWonen welkom. Tijdens de bewonersavonden vertelden we middels een presentatie wat de taken van de Bewonersraad zijn en wat de Bewonersraad voor de huurders kan betekenen.  Daarnaast was er ruimte voor vragen van huurders en hebben we enkele stellingen behandeld. Met de opkomst was de Bewonersraad zeer tevreden. In totaal hebben we ruim 200 mensen mogen ontvangen!

Taken van de bewonersraad

De Bewonersraad deltaWonen is de wettelijk vertegenwoordiger van alle huurders van deltaWonen in Kampen, Oldebroek en Zwolle. Wij zetten ons in voor optimaal woongenot in een veilige en prettige omgeving. Dat doen we onder andere door in gesprek te gaan met deltaWonen, de gemeentes, de provincie en andere betrokkenen. Belangrijk om te weten: de Bewonersraad behandelt geen individuele klachten van huurders. Bij klachten kunnen onze huurders terecht bij de klachtenadviescommissie. Wij zijn de strategische gesprekspartner van deltaWonen. Wij zijn dus niet in dienst bij deltaWonen, maar we zijn een zelfstandige stichting. Ons bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Huurbeleid

De jaarlijkse huuraanpassing is inmiddels achter de rug. De Bewonersraad deltaWonen heeft haar advies op de jaarlijkse huuraanpassing schriftelijk uitgebracht aan deltaWonen. Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei de huurverhogingsbrief van deltaWonen. In die brief staat met welke huuraanpassing de huurders exact te maken krijgen. Voor deze brief verstuurd wordt aan de huurders, brengt de Bewonersraad advies uit over het voorstel van huuraanpassing door deltaWonen. DeltaWonen is niet verplicht om dit advies over te nemen. Bekijk ons complete advies. Kort samengevat: wij zijn voor een huurverhoging die maximaal gelijk is aan de inflatie. Wij pleitten daarnaast voor de afschaffing van inkomensafhankelijke huurverhoging.

Prestatieafspraken

Momenteel zijn we druk met de prestatieafspraken bij de gemeenten in Kampen, Oldebroek en Zwolle. Prestatieafspraken zijn afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders. De prestatieafspraken gelden voor 4 jaar, maar ze worden per jaar gedetailleerd door middel van een zogenaamde jaarschijf. Onderwerpen die bij de prestatieafspraken voorbij komen zijn liberalisatie, verkoop, nieuwbouw en aankoop van woningen. Daarnaast bespreken we de huisvesting van speciale groepen, kwaliteit en duurzaamheid van woningen. Tot slot komen leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed voorbij bij de prestatieafspraken.

Renovatie en leefomgeving

Op het gebied van renovatie maakt de Bewonersraad zich sterk om geen huurverhoging toe te passen na een renovatie. Daarnaast maken wij ons sterk voor een goede, veilige leefomgeving. Een goede busverbinding maakt hier deel van uit. Begin 2017 vernam de Bewonersraad deltaWonen dat provincie Overijssel sterk wil bezuinigen op het openbaar vervoer in Kampen. Hierdoor zou Kampen haar enige stadsbuslijn kwijtraken: lijn 11. De Bewonersraad heeft inmiddels een plan aangedragen bij de provincie. In dit plan bezuinigt de provincie op de kosten voor het openbaar vervoer, maar de dienstregeling wordt wel verruimd. Bekijk het complete plan.

Inbreng van onze huurders

Tijdens de bewonersavonden hebben we natuurlijk ook heel veel inbreng van onze aanwezige huurders gehad. Logisch want daarom hebben we deze avonden georganiseerd. Wij konden helaas niet op alle vragen ingaan, daar was simpelweg de tijd niet voor. Mensen die niet aan hun vraag zijn toegekomen, hebben we na het plenaire gedeelte apart gesproken. Waar het kon hebben wij hen verder geholpen of contactgegevens uitgewisseld. Er waren ook huurders met klachten naar de bewonersavond gekomen. Met name in Zwolle waren er veel mensen met klachten over deltaWonen. Wij hebben deze mensen tijdens en na de presentatie uitgebreid gesproken en voorzien van advies. Indien nodig hebben wij hen doorverwezen naar de klachtenadviescommissie.

Zonne-energie

In zowel Kampen als Zwolle kwam het onderwerp zonne-enerige veelvuldig naar voren. Veel huurders willen graag zonnepanelen op hun dak laten plaatsen, maar deltaWonen wil daarin niet altijd meegaan. Daarnaast plaatst deltaWonen op dit moment geen zonnepanelen op complexen zoals flats. Wij vinden dat als Bewonersraad gemiste kansen. Duurzaam wonen wordt steeds belangrijker. Zeker op platte daken leveren zonnepanelen veel rendement op. De technieken om zonnepanelen op gestapelde woningen, zoals flats, te plaatsen worden ook steeds beter. De Bewonersraad gaat het onderwerp zonne-enerige bij deltaWonen aankaarten. Wij zien graag dat deltaWonen voorziet in de behoefte van de huurders op het gebied van duurzaamheid.

Cameratoezicht

Een ander veelvuldig besproken onderwerp was cameratoezicht, met name bij complexen. Denk aan camera’s in de toegangshal of parkeergarage. Ruim 75% van de huurders uit Kampen gaf aan dat zij graag cameratoezicht bij hun woning willen hebben. Zij zijn bereid om daar € 3,- tot € 5,- per maand extra huur voor te betalen. Toen wij enkele huurders na afloop spraken, gaven zij aan dat ze graag camera’s bij het complex zouden zien omdat zij zich dan veiliger voelden in hun woning. Zeker bij grote, open complexen waar niet iedereen elkaar meer kent zijn camera’s welkom. De Bewonersraad gaat ook over het onderwerp cameratoezicht graag in gesprek met deltaWonen. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders veilig wonen!

Overige onderwerpen

Zonne-energie en cameratoezicht waren de meest besproken onderwerpen van de avonden. We hebben het met onze huurders ook over andere zaken gehad. Met name in Kampen hadden mensen vragen over openbare ruimten in hun complex. Zij doelden dan op zaaltjes waar bijvoorbeeld bingo-avonden of biljarttoernooitjes plaatsvonden. De huurders hadden bijvoorbeeld vragen over wie gebruik mochten maken van dit soort ruimtes. Tot onze verrassing bleek dat andere huurders direct een pasklaar antwoord hadden op deze vragen. Wat fijn dat de huurders elkaar direct konden helpen. Zo zie je maar weer wat voor nut het heeft om huurders bij elkaar te brengen. Twee weten vaak meer dan één.

Een huurder uit Zwolle legde een zelfbedacht plan voor een abonnement op tuinonderhoud aan ons voor. Zij zag dat bij haar in de wij veel tuintjes werden verwaarloosd. Bijvoorbeeld omdat de gezondheid van mensen het niet meer toeliet om te tuinieren. Als oplossing hiervoor bedacht zij een abonnement op tuinonderhoud, vergelijkbaar met het Servicefonds Kleine Herstellingen. De Bewonersraad zal zich in dit plan verdiepen en vervolgens bespreken met deltaWonen. Wij waarderen dit soort initiatieven van onze huurders enorm en wij sporen onze huurders aan dit soort ideeën met ons en deltaWonen te delen!

Zichtbaar

Na afloop van de avonden hebben we met huurders gesproken over hoe zij de avond ervaren hadden. We hoorden van veel mensen dat zij het fijn vonden dat de Bewonersraad op deze manier zichtbaar was voor de huurders. De huurders in Zwolle wisten ons vaak wel te vinden, bijvoorbeeld op onze laatste Huurdersavond in november 2017. Maar voor huurders uit Kampen en Wezep bleek die afstand wat te ver. Mensen vonden het fijn dat ze ons gesproken hebben en dat wij hen verder hebben kunnen helpen, bijvoorbeeld wanneer ze een klacht hadden. De Bewonersraad is blij met de input van haar huurders. Wij zijn voornemens om dit soort avonden vaker te laten plaatsvinden!

Bewonersavond bewonersraad deltaWonen 2018