Bewonersraad deltaWonen boekt progressie busvervoer Kampen

Begin januari 2018 berichtte de Bewonersraad deltaWonen dat er gesprekken gaande waren met provincie Overijssel over het busvervoer in Kampen. De provincie Overijssel wilde namelijk bezuinigen op het openbaar vervoer. Er lagen begin 2017 plannen op tafel om de stadsbus van Kampen, lijn 11, volledig op te heffen. De Bewonersraad deltaWonen is de wettelijk vertegenwoordiger van alle huurders van woningcorporatie deltaWonen. Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij het belangrijk dat iedereen goede toegang heeft tot openbaar vervoer.

Ernstig beperkt

De Bewonersraad deltaWonen heeft daarom vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in 2017 aan de bel getrokken bij de provincie. Wij waren van mening dat volledige afschaffing te ver gaat en onnodig is; het treft onze huurders. Wij hebben de huurders van deltaWonen begin 2018 om hun mening gevraagd, middels een enquête over het busvervoer. Hierop kregen we veel reacties. Veel mensen geven aan dat de dienstregeling niet meer past bij de reisbehoefte. Er rijden ’s avonds en in het weekend geen (grote) stadsbussen. De mensen voelden zich ernstig beperkt zonder stadsbusdienst.

2 alternatieven

De Bewonersraad deltaWonen heeft, in samenwerking met het Rocov West – Overijssel, 2 serieuze alternatieven aangeboden bij de provincie. Beide alternatieven gaan uit van het principe: ‘een grote bus als het moet, een kleine bus als het kan’. Hierdoor gaat de kwaliteit van het busvervoer in Kampen er fors op vooruit. Het 1e alternatief gaat uit van de huidige lijnvoering van buslijn 11. Het 2e alternatief bestaat uit een drietal lijnen. Dit zijn de oude lijn 11 en 12, van voor 2013, en een aparte lijn voor station Kampen Zuid. De provincie heeft inmiddels gereageerd op deze voorstellen. Uit gesprekken met de provincie moet blijken welk alternatief de voorkeur geniet.

Komende periode

Hoewel het er lange tijd niet goed uitzag, kan de Bewonersraad nu melden dat zij er vertrouwen in heeft dat het alternatief in goede banen wordt geleid. De komende periode worden de gesprekken met de provincie omgezet in concrete planvorming. De bedoeling is dat de plannen vanaf februari 2019 werkelijkheid worden. De komende periode worden ook vervoerder Connexxion en gemeente Kampen betrokken bij dit project. De Bewonersraad deltaWonen waardeert de huidige opstelling van provincie Overijssel. Zowel de provincie als de Bewonersraad delen namelijk het belang voor goed en efficiënt openbaar vervoer.

9 mei 2018

9 mei 2018 staat de kwestie rondom lijn 11 op de agenda bij Provinciale Staten. De Bewonersraad deltaWonen zal daar aangeven blij te zijn met de huidige opstelling van de provincie. Gezien er door de hele provincie heen meer bezuinigingen gaan volgen, zullen we wijzen op het belang van burgerparticipatie om te komen tot een openbaar vervoernetwerk van topkwaliteit.