Bewonersraad deltaWonen brengt advies huuraanpassing 2018 uit aan deltaWonen

De Bewonersraad deltaWonen heeft haar advies op de jaarlijkse huuraanpassing schriftelijk uitgebracht aan deltaWonen. Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei de huurverhogingsbrief van deltaWonen. In die brief staat met welke huuraanpassing de huurders exact te maken krijgen. Voor deze brief verstuurd wordt aan de huurders, brengt de Bewonersraad advies uit over het voorstel van huuraanpassing door deltaWonen.

 

Algemeen

DeltaWonen heeft in haar adviesaanvraag een voorstel gedaan om de huren, afhankelijk van de afstand tot de redelijke huur, tussen de 1,4% en 2,1% te verhogen. De Bewonersraad deltaWonen is hier niet mee akkoord gegaan. Er is geen noodzaak om de huren met meer dan de inflatie te verhogen. Om die reden heeft de Bewonersraad deltaWonen onderstaande schema geadviseerd:

Afstand netto-huur tot maximaal redelijke huurTotale huurverhoging

 

< 60%1,4%
60-80%1,1%
80-100%0,8%
>100%0%

De afstand tot de maximaal redelijke huur zegt iets over de huurprijs als de zittende huurder de woning verlaat en er een nieuwe huurder voor in de plaats komt. Veelal betaalt de nieuwe huurder een hogere huur dan een zittende huurder. De Bewonersraad deltaWonen is het wel eens met het streven van deltaWonen om de huur van nieuwe huurders meer gelijk te trekken met de zittende huurders

Inkomensafhankelijke huurverhoging

DeltaWonen heeft de mogelijkheid om huishoudens met een inkomen boven de €41.056 een huurverhoging te geven van maximaal 5,4% in 2018. De Bewonersraad deltaWonen heeft in het verleden altijd ingestemd met deze verhoging. 2018 is het laatste jaar dat de Bewonersraad deltaWonen heeft ingestemd met deze huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging raakt in toenemende mate kwetsbare huishoudens maar ook doorsnee huishoudens. De maatregel is in het leven geroepen om ‘scheefhuur’ tegen te gaan. De Bewonersraad deltaWonen is het eens met het streven om deze huishoudens richting de vrijesector te krijgen, maar onder andere gezien de huidige toestand op de woningmarkt is dat niet meer verantwoord. Daarnaast is de Bewonersraad deltaWonen van mening dat woning geprijsd moeten worden aan de hand van grootte en kwaliteit van een woning en niet aan de hand van het inkomen. Om die redenen hebben wij deltaWonen al gevraagd om dit jaar uit eigen beweging te stoppen met het geven van deze verhoging.

Volledige advies

Wilt u het volledige advies lezen? Bekijk ons volledige advies (pdf, 480 kB).