Jaarverslag 2022 Met de achterban aan de slag

Ons jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur en kunt u vinden onder de knop downloads.

Onze jaarvergaderingen zijn inmiddels afgerond en werden alle drie goed bezocht. De actieve uitwisseling met huurders rond een aantal thema’s werd zeer op prijs gesteld door de aanwezige huurders. Dit krijgt ook een vervolg.

De huurwijzers rond de huuraanpassing zijn op deze bijeenkomsten uitgedeeld en verstuurd naar huurders die niet aanwezig konden zijn.

We komen weer naar je toe op drie huurdersavonden

Wij willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle huurders van deltaWonen. Daarom is het hoog tijd weer jullie kant op te komen voor een mooie avond met elkaar. We hebben boeiende gasten uitgenodigd die graag met jullie komen uitwisselen.

Dit jaar organiseren we drie huurdersavonden met elk een eigen programma. We trappen af in de Bouwakker voor de huurders uit Wezep en Hattemerbroek, daarna zijn we in de Bolder in Zwolle en als laatste in ’t Ukien in Kampen met het volgende programma:

Programma Hattemerbroek/Wezep

Maandagavond 3 april  de Bouwakker – Merelstraat 27 Hattemerbroek
Aanvang 19.00uur – Inloop vanaf 18.30 met koffie en thee
 1. Welkom
 2. We blikken terug op 2022, delen wat highlights en kijken vooruit
 3. Wat gebeurt er met jouw huur  bij deltaWonen –  interactief
 4. Adj. dir. Martijn Sweitser van deltaWonen praat ons bij
 5. Pauze – tijd voor een hapje en drankje en praatje met elkaar:
  Gelegenheid om in gesprek te gaan met mensen van deltaWonen die speciaal voor jullie aanwezig zijn om uitleg te geven op persoonlijke vragen of situaties. Medewerkers van deltaWonen zijn deze avond tot en met de pauze aanwezig.
 6. Rondetafelgesprekken tussen huurders, bestuursleden CBR en onze adviseur van de Woonbond over Betaalbaarheid / Duurzaamheid / jullie verwachting naar ons als huurdersvertegenwoordigers.
 7. Conclusies en akties

Rond 21.00 uur Afsluiting met een drankje en hapje en attentie voor thuis

aanmelden huurdersavondOldebroek@bewonersraaddw.nl

Programma Zwolle –  gebruik maken van de Voorzieningenwijzer

Donderdagavond 13 april wijkcentrum de Bolder Dobbe 29 Zwolle
Aanvang 19.00uur – Inloop vanaf 18.30 met koffie en thee
 1. Welkom
 2. We blikken terug op 2022, delen wat highlights en kijken vooruit
 3. Wat gebeurt er met jouw huur  bij deltaWonen –  interactief
 4. Adj. dir. Martijn Sweitser van deltaWonen praat ons bij
 5. Pauze – tijd voor een hapje en drankje en praatje met elkaar:
  Gelegenheid om in gesprek te gaan met mensen van deltaWonen die speciaal voor jullie aanwezig zijn om uitleg te geven op persoonlijke vragen of situaties. Medewerkers van deltaWonen zijn deze avond tot en met de pauze aanwezig.
 6. Anne Prins van de Voorzieningenwijzer geeft uitleg en Petronella Ploegman van Op orde, vertelt over de praktijk en geeft praktijkvoorbeelden.
 7. Rondetafelgesprek tussen huurders, bestuursleden CBR en onze adviseur van de Woonbond over Betaalbaarheid
 8. Conclusies en akties

Rond 21.00 uur Afsluiting met een drankje en hapje en attentie voor thuis

aanmelden huurdersavondZwolle@bewonersraaddw.nl

Programma Kampen

Woensdagavond 19 april  t Ukien Korteweg 4
Aanvang 19.00uur – Inloop vanaf 18.30 met koffie en thee
 1. Welkom
 2. We blikken terug op 2022, delen wat highlights en kijken vooruit
 3. Wat gebeurt er met jouw huur  bij deltaWonen –  interactief
 4. Adj. dir. Martijn Sweitser van deltaWonen praat ons bij
 5. Pauze – tijd voor een hapje en drankje en praatje met elkaar:
  Gelegenheid om in gesprek te gaan met mensen van deltaWonen die speciaal voor jullie aanwezig zijn om uitleg te geven op persoonlijke vragen of situaties. Medewerkers van deltaWonen zijn deze avond tot en met de pauze aanwezig.
 6. Rondetafelgesprekken tussen huurders, bestuursleden CBR en onze adviseur van de Woonbond over Betaalbaarheid / Duurzaamheid / jullie verwachting naar ons als huurdersvertegenwoordigers.
 7. Conclusies en akties

Rond 21.00 uur Afsluiting met een drankje en hapje en attentie voor thuis

aanmelden huurdersavondKampen@bewonersraaddw.nl

Kan je niet naar je eigen gemeente komen, dan ben je welkom op een andere avond en meld je je daar aan.

 

 

 

Nieuwe aspirant bestuursleden CBR stellen zich voor

Beste huurders,

Mijn naam is Masego Kanis. Ik ben woonachtig in Kampen, ben getrouwd en samen met mijn man hebben we twee zonen van 11 en 8. In mijn dagelijks leven ben ik docent Engels.

Ik ben lid van de CBR geworden omdat ik een schakel wil zijn tussen Delta Wonen en de huurders. Ik wil zorgen dat de stem van de huurders gehoord wordt maar tegelijktijdig ook zorgen dat er een fijne interactie is tussen dW en de huurders. Daarnaast wil ik mijn invloed uitoefenen over thema’s zoals betaalbaarheid, onderhoud, veiligheid, duurzaamheid en een ruim aanbod voor huizen voor diverse huurders.

Mijn hobby’s zijn lezen en wandelen.

Beste huurders,

Mijn naam is Winnie Schols-Nanninga.

Met echtgenoot en zoon woon ik in een eengezinswoning van deltaWonen in het zogenaamde Jeruzalem-wijkje in de Aa-landen. We huren dit huis sinds 1995 en hebben al die tijd de woonomgeving als prettig ervaren.

Ik ben werkzaam geweest als secretaresse en zal in januari 2023 starten als aspirant-lid van de Centrale Bewonersraad.

De CBR spant zich in om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen, juist in deze tijden van ingrijpende veranderingen op gebied van woon- en energiebeleid. Optimale communicatie tussen woningcorporatie, huurders en gemeente zal voor iedereen het best mogelijke resultaat opleveren en daar wil ik graag aan bijdragen.

 

Als huurder kunt u inhoudelijk bezwaar maken tegen deze benoeming, Dit is mogelijk per mail, secretariaat@bewonersraadd.nl en kan tot 7 februari 2023

Verbetering sociale woningvoorraad Oldebroek

De Centrale bewonersraad, vertegenwoordigd door Mary Slok en de adviseur van de Woonbond Maarten Groen, hebben in een mooi proces de stem van de huurders van deltaWonen in de gemeente Oldebroek laten gelden.

We hebben de afgelopen tijd meerjarige afspraken gemaakt en ook de afspraken voor 2023 concreet opgesteld, samen met deltaWonen, Omnia Wonen en St Huurderbelangen Omnia Wonen en uiteraard de gemeente Oldebroek. Het was een goed en mooi proces met hobbels die we gezamenlijk vanuit het goede gesprek en gelijkwaardigheid hebben genomen.

De prestatieafspraken Oldebroek gaan een bijdrage leveren aan het verbeteren en vergroten van de sociale huurvoorraad. Wij zijn trots als Centrale bewonersraad dat Mary Slok samen met onze adviseur in samenwerking met deltaWonen, SHOW. Omnia Wonen en de gemeente Oldebroek de uitdaging die we in deze tijd hebben met elkaar een goede plek hebben gegeven en duidelijke afspraken over hebben gemaakt voor de korte en lange termijn. Zodra we de getekende versie van de prestatieafspraken digitaal hebben ontvangen, zullen we deze publiceren op onze website. U kunt deze vinden onder de Downloads.

 

Het bestuur

Centrale bewonersraad deltaWonen.