Uitnodiging Enquête

Beste huurder van deltaWonen

De Centrale Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen en de stem van de huurders van deltaWonen.

Iedere huurder heeft recht op veilig en betaalbaar wonen. Wij dagen daarbij onszelf, onze omgeving en partners uit de positie van de huurder(s) actief voorop te stellen.

Uw stem is belangrijk. Daarom hebben wij de Woonbond gevraagd voor ons een (digitale) enquête uit te voeren en zo uw mening op te halen. Ook kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de CBR.

Met deze link: http://www.woonbondonderzoek.nl/CBR komt u bij de enquête. Het invullen duurt ongeveer 3 minuten.

U kunt de enquête invullen tot en met 31 maart 2020 en maakt dan kans op een boodschappen bon t.w.v. € 25,-.

Onze hartelijke dank voor uw actieve deelname.

Nieuw bestuurslid: mevrouw Stoit

De Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen heeft een kandidaat gevonden voor de functie van algemeen bestuurslid: mevrouw Stoit. Mevrouw Stoit huurt een woning van deltaWonen in Wezep. Mevrouw Stoit is werkzaam geweest in de zorg. Inmiddels is zij gepensioneerd. Mevrouw Stoit is in december 2019 voorgedragen aan de Raad van Commissarissen (RvC) van deltaWonen.  De RvC heeft mevrouw Stoit per 1 januari 2020 benoemd als algemeen bestuurslid. U mag als huurder bezwaar maken tegen deze benoeming. Dit doet u door te mailen naar secretariaat@bewonersraaddeltawonen.nl. U kunt bezwaar maken tot en met 15 januari 2020.

 

2e editie Bewonersavonden een succes

De Bewonersraad deltaWonen organiseerde in 2019 voor de 2e keer Bewonersavonden. op 6 mei in Kampen en 7 mei in Zwolle. We hebben voor het eerst ook een bewonersavond in Wezep georganiseerd: in de Coelenhage mochten we op 8 mei een bescheiden aantal huurders verwelkomen. Vanwege de voetbalwedstrijd gingen sommige gasten eerder weg in de pauze, maar toch bleef er een mooi aantal gasten in de zaal zitten. Onze bezoekers gaven de Bewonersavonden na afloop gemiddeld een 7,5. Wat een mooi resultaat! Wij kijken nu al uit naar een vervolg.

Continue reading “2e editie Bewonersavonden een succes”

Komt u ook naar onze bewonersavond in Kampen, Wezep of Zwolle?

Vorig jaar organiseerde de Bewonersraad voor het eerst bewonersavonden. Dat bleek een groot succes! Daarom organiseren we in 2019 weer bewonersavonden. Nu voor het eerst in Wezep! Dus bent of wordt u huurder van een woning van deltaWonen? Dan nodigt de Bewonersraad deltaWonen u van harte uit voor een bewonersavond bij u in de buurt! We gaan graag in gesprek met u en deltaWonen over de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid. Daarnaast praten we u graag bij over onze werkzaamheden en wat de bewonersraad voor u kan betekenen. Continue reading “Komt u ook naar onze bewonersavond in Kampen, Wezep of Zwolle?”

Bewonersraad deltaWonen brengt advies huuraanpassing 2019 uit aan deltaWonen

De Bewonersraad deltaWonen heeft haar advies op de jaarlijkse huuraanpassing schriftelijk uitgebracht aan deltaWonen. Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei de huurverhogingsbrief van deltaWonen. In die brief staat met welke huuraanpassing de huurders exact te maken krijgen. Voor deze brief verstuurd wordt aan de huurders, brengt de Bewonersraad advies uit over het voorstel van huuraanpassing door deltaWonen.

In de basis is de Bewonersraad dit jaar tevreden met het voorstel huurverhoging 2019. Wel ziet de Bewonersraad dat deltaWonen ambitieuzer mag zijn rondom het thema passend wonen en doorstroombevordering. Dit onderdeel is in het advies uit 2018 ook aan de orde gekomen. Het is nu tijd geworden om hier werk van te maken. Op het onderdeel inkomensafhankelijke huurverhoging treffen de Bewonersraad en deltaWonen elkaar niet. De Bewonersraad heeft een concrete handreiking gedaan om tot een oplossing te komen. De Bewonersraad hoopt dat deltaWonen de oplossing met beide handen aanpakt.

Wilt u het volledige advies lezen? Bekijk ons volledige advies huurverhoging 2019.