Bewonersraad deltaWonen brengt advies huuraanpassing 2018 uit aan deltaWonen

De Bewonersraad deltaWonen heeft haar advies op de jaarlijkse huuraanpassing schriftelijk uitgebracht aan deltaWonen. Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei de huurverhogingsbrief van deltaWonen. In die brief staat met welke huuraanpassing de huurders exact te maken krijgen. Voor deze brief verstuurd wordt aan de huurders, brengt de Bewonersraad advies uit over het voorstel van huuraanpassing door deltaWonen. Continue reading “Bewonersraad deltaWonen brengt advies huuraanpassing 2018 uit aan deltaWonen”

Bewonersraad deltaWonen maakt zich sterk voor openbaar vervoer in Kampen

Begin 2017 vernam de Bewonersraad deltaWonen dat provincie Overijssel sterk wil bezuinigen op het openbaar vervoer in Kampen. Hierdoor zou Kampen haar enige stadsbuslijn kwijtraken: lijn 11. Openbaar vervoer is voor veel van onze huurders een belangrijke factor in hun woongenot. Goed en efficiënt openbaar vervoer zorgt ervoor dat mensen zich zorgeloos kunnen verplaatsen. Vanwege de verontrustende berichten over het verdwijnen van de buslijn, is de Bewonersraad het gesprek aangegaan met provincie Overijssel. De provincie is opdrachtgever van het busvervoer in Kampen. Continue reading “Bewonersraad deltaWonen maakt zich sterk voor openbaar vervoer in Kampen”

Knarrenhof; “Woondroom komt uit”

Op donderdag 23 november 2017 is de sleutel aan de eerste bewoners van de eerste woning van het eerste Knarrenhof in Nederland officieel overhandigd. De heer en mevrouw Holterman kregen de sleutel overhandigd door de geestelijk vader van Knarrenhof: Peter Prak. Het Knarrenhof in Zwolle is het eerste Knarrenhof van Nederland. De komende periode ontvangen ook de andere bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. Continue reading “Knarrenhof; “Woondroom komt uit””

DeltaWonen levert 50 sociale huurwoningen op in hart van Zwolle

Op 14 november 2017 overhandigden Evert Leideman (directeur-bestuurder) en Martijn Sweitser (adjunct-directeur Klant & Wonen) van deltaWonen symbolisch een sleutel aan mevrouw De Boer. DeltaWonen realiseerde op locatie Weezenlanden als eerste woningen op de oude ziekenhuislocatie in het hart van Zwolle.  Continue reading “DeltaWonen levert 50 sociale huurwoningen op in hart van Zwolle”