Advies huurverhoging 2020

Advies huurverhoging 2020 CBR

Bijgaand document geeft inzage in ons advies van 1 maart aan deltaWonen.

Voor u ligt het advies van de Bewonersraad deltaWonen voor de huuraanpassing per 1 juli 2020. Ons gekwalificeerd advies is door deltaWonen gevraagd, door middel van de adviesaanvraag jaarlijkse huuraanpassing 2020, met ingang van 1 juli van dit jaar.
Ons advies is tot stand gekomen na consultatie van diverse partners en wetgeving. We hebben ons als bestuur ondergedompeld in het sociaal huurakkoord en de betaalbaarheid van huren voor de doelgroep. Het advies is besproken en geaccordeerd door de voltallige Centrale Bewonersraad deltaWonen

Korte samenvatting

In tegenstelling tot het advies van 2019 vindt u nu meer negatieve adviezen. Het gaat hier niet zozeer om deltaWonen. Wel over de huurders en betaalbaar wonen. Mede door het sociaal huurakkoord en het hoge inflatiecijfer zijn we meer op de betaalbaarheid gaan zitten in ons advies.

Wij vinden dat de huurverhoging meer het doel van de huursombenadering moet dienen.

Gratis huurwijzer voorjaar 2020

Hoeveel mag je huur maximaal omhoog? Check je huurverhoging!
Nu iedereen op de hoogte is van de huurverhoging voor 2020 zijn er ook vragen over de berekening hiervan.
Omdat wij namens de huurders van deltaWonen lid zijn van de Woonbond, zitten we dichtbij het vuur wat betreft goede voorlichting. Zo ontvingen we onlangs het voorjaarsnummer van de huurwijzer in een oplage van 1000 exemplaren. Deze willen we graag onder geinteresseerden uitdelen.
We willen de Bewonerscommissies van deltaWonen vragen om aan te geven bij het secretariaat hoeveel exemplaren zij voor hun bewoners willen hebben. Dit kan per mail. De bladen zijn af te halen of worden in overleg bezorgd.
Wilt u als huurder ook een Huurwijzer ontvangen, dan kan dat, zolang de voorraad strekt. Deze zijn per mail aan te vragen bij het secretariaat waarna u  deze op afspraak kunt afhalen op het postadres van de Bewonersraad in de Keersluis te Zwolle. Neem gerust ook een exemplaar voor een belangstellende bij u uit de buurt mee.

Op dit moment zijn er nog volop exemplaren op voorraad.

Uitnodiging Enquête

Beste huurder van deltaWonen

De Centrale Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen en de stem van de huurders van deltaWonen.

Iedere huurder heeft recht op veilig en betaalbaar wonen. Wij dagen daarbij onszelf, onze omgeving en partners uit de positie van de huurder(s) actief voorop te stellen.

Uw stem is belangrijk. Daarom hebben wij de Woonbond gevraagd voor ons een (digitale) enquête uit te voeren en zo uw mening op te halen. Ook kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de CBR.

Met deze link: http://www.woonbondonderzoek.nl/CBR komt u bij de enquête. Het invullen duurt ongeveer 3 minuten.

U kunt de enquête invullen tot en met 31 maart 2020 en maakt dan kans op een boodschappen bon t.w.v. € 25,-.

Onze hartelijke dank voor uw actieve deelname.

Nieuw bestuurslid: mevrouw Stoit

De Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen heeft een kandidaat gevonden voor de functie van algemeen bestuurslid: mevrouw Stoit. Mevrouw Stoit huurt een woning van deltaWonen in Wezep. Mevrouw Stoit is werkzaam geweest in de zorg. Inmiddels is zij gepensioneerd. Mevrouw Stoit is in december 2019 voorgedragen aan de Raad van Commissarissen (RvC) van deltaWonen.  De RvC heeft mevrouw Stoit per 1 januari 2020 benoemd als algemeen bestuurslid. U mag als huurder bezwaar maken tegen deze benoeming. Dit doet u door te mailen naar secretariaat@bewonersraaddeltawonen.nl. U kunt bezwaar maken tot en met 15 januari 2020.

 

2e editie Bewonersavonden een succes

De Bewonersraad deltaWonen organiseerde in 2019 voor de 2e keer Bewonersavonden. op 6 mei in Kampen en 7 mei in Zwolle. We hebben voor het eerst ook een bewonersavond in Wezep georganiseerd: in de Coelenhage mochten we op 8 mei een bescheiden aantal huurders verwelkomen. Vanwege de voetbalwedstrijd gingen sommige gasten eerder weg in de pauze, maar toch bleef er een mooi aantal gasten in de zaal zitten. Onze bezoekers gaven de Bewonersavonden na afloop gemiddeld een 7,5. Wat een mooi resultaat! Wij kijken nu al uit naar een vervolg.

Continue reading “2e editie Bewonersavonden een succes”