Nieuw team bestuurders stelt zich aan u voor!

De afgelopen maanden is er achter de shermen, ja ook letterlijk want dit ging allemaal digitaal, hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuw en veelbelovend team, waar we nu al trots op zijn!

Zoals de regels van het spel zijn mag u als huurder reageren op onze nieuwe bestuurskandidaten. Maar laten we ze daarvoor eerst even aan u voorstellen:

Hannan Garziad

Mijn naam is Hannan Garziad en ik ben werkzaam als juridisch beleidsadviseur in het onderwijs. Ik woon in Zwolle in een appartement dat wordt verhuurd door deltaWonen.
Ik vind het belangrijk dat de belangen van huurders goed worden vertegenwoordigd en dat hun stem wordt gehoord en wil me daar via de Bewonersraad graag voor inzetten.

 Nick Kreuze

Aangenaam. Mijn naam is Nick Kreuze, 29 jaar en woonachtig in de wijk Dieze Oost in een appartement aan de Meppelerstraatweg. Door mijn studie belandde ik in Zwolle en woon nu al 9 jaar met veel plezier in deze prachtige stad. Als student behartigde ik de belangen van de Zwolse Student in het Studenten Overleg Orgaan Zwolle. Graag zou ik nu mijn ervaring inzetten om de bewoners van deltaWonen te vertegenwoordigen. Ik werk bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen als facilitair en administratief medewerker en binnenkort ook als vertrouwenspersoon voor het MKB in Zwolle.

Graag wil ik mij in het bestuur bezig houden met verduurzaming van het huidige huuraanbod en de communicatie van de Bewonersraad en met de bewoners. Ik ben een netwerker en kan mij goed verplaatsen in andermans standpunten. Ik krijg energie van samen vooruitgang boeken en bouwen aan de toekomst.

Martina Birk

Mjin naam is Martina Birk-Schlotthauer en ik woon sinds bijna 30 jaar in Zwolle  in een eengezinswoning in de wijk AA-landen. Op dit moment werk k als docent bij een mbo opleiding.

Tijdens een bewonersavond ben ik mij bewust geworden van de vele activiteiten van de bewonersraad en ik hoop, dat ook ik een bijdrage kan leveren in het uitvoeren van taken binnen deze ambitieuze raad.

Daarnaast houd ik veel van paardrijden of ik ga tijdens een wandeling de schoonheid van  de natuur rondom Zwolle ontdekken.

Herman Landman

Mijn naam is Herman Landman, ik huur sinds een jaar een woning van Delta Wonen in Zwolle. Dit naar volle tevredenheid.

Ik ben werkzaam geweest in de elektrotechniek als onderhoudsmonteur, 30 jaar bij Essent en haar voorgangers. Hierdoor denk ik dat ik een bijdrage kan leveren in de Centrale bewonersraad op het gebied van duurzame energie.

Enkele van mijn hobby’s zijn: fietsen ,wandelen, theater en musea bezoek.

 

Helena Weitenberg

Sinds een paar jaar woon ik na meerdere avonturen in binnen- en buitenland weer in Zwolle. Hier heb ik aan Windesheim journalistiek en communicatie gedaan en in een rijksmonument in de Veerallee een reisorganisatie gerund.
Ik huur nu een appartement in het centrum bij deltaWonen. De stad is er in mijn ogen een stuk dynamischer op geworden en de buurt waar ik woon is  getransformeerd van laagbouw naar steeds meer hoogbouw.

Het is voor mij vanzelfsprekend om samen iets moois te maken van de mogelijkheden die je in dit leven ziet en krijgt. Zo ben ik o.a .alweer een  halfjaar actief in het bestuur van de bewonersraad.
Ik hou van het opdoen van kennis en ga nieuwe ervaringen en uitwisselingen graag aan. Jezelf blijven ontwikkelen is een must voor mij.

Reageren?

U mag als huurder vragen stellen of bezwaar maken tegen de benoeming van deze nieuwe bestuursleden. Dit doet u door te mailen naar secretariaat@bewonersraaddeltawonen.nl. Reageren kan tot 1 juli a.s.

Advies huurverhoging 2020

Advies huurverhoging 2020 CBR

Bijgaand document geeft inzage in ons advies van 1 maart aan deltaWonen.

Voor u ligt het advies van de Bewonersraad deltaWonen voor de huuraanpassing per 1 juli 2020. Ons gekwalificeerd advies is door deltaWonen gevraagd, door middel van de adviesaanvraag jaarlijkse huuraanpassing 2020, met ingang van 1 juli van dit jaar.
Ons advies is tot stand gekomen na consultatie van diverse partners en wetgeving. We hebben ons als bestuur ondergedompeld in het sociaal huurakkoord en de betaalbaarheid van huren voor de doelgroep. Het advies is besproken en geaccordeerd door de voltallige Centrale Bewonersraad deltaWonen

Korte samenvatting

In tegenstelling tot het advies van 2019 vindt u nu meer negatieve adviezen. Het gaat hier niet zozeer om deltaWonen. Wel over de huurders en betaalbaar wonen. Mede door het sociaal huurakkoord en het hoge inflatiecijfer zijn we meer op de betaalbaarheid gaan zitten in ons advies.

Wij vinden dat de huurverhoging meer het doel van de huursombenadering moet dienen.

Gratis huurwijzer voorjaar 2020

Hoeveel mag je huur maximaal omhoog? Check je huurverhoging!
Nu iedereen op de hoogte is van de huurverhoging voor 2020 zijn er ook vragen over de berekening hiervan.
Omdat wij namens de huurders van deltaWonen lid zijn van de Woonbond, zitten we dichtbij het vuur wat betreft goede voorlichting. Zo ontvingen we onlangs het voorjaarsnummer van de huurwijzer in een oplage van 1000 exemplaren. Deze willen we graag onder geinteresseerden uitdelen.
We willen de Bewonerscommissies van deltaWonen vragen om aan te geven bij het secretariaat hoeveel exemplaren zij voor hun bewoners willen hebben. Dit kan per mail. De bladen zijn af te halen of worden in overleg bezorgd.
Wilt u als huurder ook een Huurwijzer ontvangen, dan kan dat, zolang de voorraad strekt. Deze zijn per mail aan te vragen bij het secretariaat waarna u  deze op afspraak kunt afhalen op het postadres van de Bewonersraad in de Keersluis te Zwolle. Neem gerust ook een exemplaar voor een belangstellende bij u uit de buurt mee.

Op dit moment zijn er nog volop exemplaren op voorraad.

Uitnodiging Enquête

Beste huurder van deltaWonen

De Centrale Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen en de stem van de huurders van deltaWonen.

Iedere huurder heeft recht op veilig en betaalbaar wonen. Wij dagen daarbij onszelf, onze omgeving en partners uit de positie van de huurder(s) actief voorop te stellen.

Uw stem is belangrijk. Daarom hebben wij de Woonbond gevraagd voor ons een (digitale) enquête uit te voeren en zo uw mening op te halen. Ook kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de CBR.

Met deze link: http://www.woonbondonderzoek.nl/CBR komt u bij de enquête. Het invullen duurt ongeveer 3 minuten.

U kunt de enquête invullen tot en met 31 maart 2020 en maakt dan kans op een boodschappen bon t.w.v. € 25,-.

Onze hartelijke dank voor uw actieve deelname.

Nieuw bestuurslid: mevrouw Stoit

De Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen heeft een kandidaat gevonden voor de functie van algemeen bestuurslid: mevrouw Stoit. Mevrouw Stoit huurt een woning van deltaWonen in Wezep. Mevrouw Stoit is werkzaam geweest in de zorg. Inmiddels is zij gepensioneerd. Mevrouw Stoit is in december 2019 voorgedragen aan de Raad van Commissarissen (RvC) van deltaWonen.  De RvC heeft mevrouw Stoit per 1 januari 2020 benoemd als algemeen bestuurslid. U mag als huurder bezwaar maken tegen deze benoeming. Dit doet u door te mailen naar secretariaat@bewonersraaddeltawonen.nl. U kunt bezwaar maken tot en met 15 januari 2020.