Bewonersraad deltaWonen maakt zich sterk voor openbaar vervoer in Kampen

Begin 2017 vernam de Bewonersraad deltaWonen dat provincie Overijssel sterk wil bezuinigen op het openbaar vervoer in Kampen. Hierdoor zou Kampen haar enige stadsbuslijn kwijtraken: lijn 11. Openbaar vervoer is voor veel van onze huurders een belangrijke factor in hun woongenot. Goed en efficiënt openbaar vervoer zorgt ervoor dat mensen zich zorgeloos kunnen verplaatsen. Vanwege de verontrustende berichten over het verdwijnen van de buslijn, is de Bewonersraad het gesprek aangegaan met provincie Overijssel. De provincie is opdrachtgever van het busvervoer in Kampen.

Inkomsten te laag en uitgaven te hoog

Provincie Overijssel gaf tijdens het gesprek aan dat er inderdaad plannen zijn om buslijn 11 te schrappen. De reden: lijn 11 past niet binnen ‘het OV-beleid’ van de provincie. De inkomsten zijn te laag zijn en de uitgaven te hoog. Bovendien maken, volgens de provincie, mensen uit de gewenste doelgroepen te weinig gebruik van lijn 11. Volgens de provincie zijn dat senioren en forenzen. Zij maken nu te weinig gebruik van de stadsbuslijn.

Geen vervoer in de avonden

De Bewonersraad heeft zich verdiept in de materie om met een gedegen standpunt te komen. Wij hebben gesproken met onze huurders, reizigers in de regio van Kampen en de buschauffeurs van Connexxion. Daaruit komt een genuanceerder beeld. Zo kent buslijn 11 veel vertragingen. Ook is de dienstregeling volgens ons aan de karige kant. Zo is er geen vervoer in de avonden, is er een beperkte dienstregeling tussen 10:00 en 18:00 op zaterdag en is er op zondag helemaal geen busvervoer in Kampen. Bovendien sluit de bus slecht aan op de treinen op station Kampen Zuid.

Plan

Bewonersraad deltaWonen is van mening dat een afschaffing van de complete buslijn 11 niet passend is. De bus geeft mensen de mogelijkheid om zich gemakkelijk te kunnen verplaatsen. De Bewonersraad is van mening dat de inkomsten en uitgaven meer in balans mogen zijn. Daarom hebben we ons constructief opgesteld. We zijn zelf aan de slag gegaan om een plan te ontwikkelen, Een plan waarbij de zwaktes van deze buslijn worden aangepakt en de kansen volledig worden benut.

Zorgeloos met de bus

De Bewonersraad heeft een concept ontwikkeld. Een concept waarin een kleine bus in de avonduren, weekenden, vakanties en buiten de spitsen rijdt. De grote bus blijft rijden wanneer de vervoersvraag een grote bus nodig heeft. Voordeel hiervan: reizigers kunnen op ieder moment van de dag zorgeloos met de bus reizen. Theaterbezoek in de avonduren wordt mogelijk, evenals een ziekenhuisbezoek op avond of in de weekenden.

BeterOVIJsselmond

De kleine bus zal rijden onder het ‘buurtbusconcept’. Een concept waarin de Bewonersraad ook wil werken met werkzoekenden als opstapje naar een ‘gewone’ baan. Bijvoorbeeld die van buschauffeur. Inmiddels zijn er constructieve en vruchtbare verkenningsgesprekken met de provincie gevoerd. De Bewonersraad deltaWonen realiseert zich dat er nog heel wat moet gebeuren om alles van de grond te krijgen. We zijn vastbesloten er een succes van te maken. Onder de werktitel ‘BeterOVIJsselmond’ zullen de plannen de komende tijd nader worden uitgewerkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Buslijn 11 Kampen