Bewonersraad maakt zich sterk voor huurdersbelangen

De Bewonersraad deltaWonen organiseerde 14 mei 2018 een bewonersavond in Kampen en 15 mei 2015 een bewonersavond in Zwolle. Op deze 2 avonden waren 200 (nieuwe) huurders van deltaWonen welkom. Tijdens de bewonersavonden hebben we met elkaar gepraat over wat de huurders van deltaWonen belangrijk vinden. Onderwerpen als zonne-energie, cameratoezicht, renovatie in 2 straten in Kampen en een plan voor tuinonderhoud kwamen aan de orde. Wij bedanken allereerst de huurders voor hun inbreng. Over deze onderwerpen is de Bewonersraad in de vergadering van juni 2018 in gesprek gegaan met deltaWonen. 

Zonne-energie

In zowel Kampen als Zwolle kwam het onderwerp zonne-enerige veelvuldig naar voren. Veel huurders willen graag zonnepanelen op hun dak laten plaatsen, maar deltaWonen wil daarin niet altijd meegaan. Daarnaast plaatst deltaWonen op dit moment geen zonnepanelen op complexen zoals flats. Wij vinden dat als Bewonersraad gemiste kansen. Duurzaam wonen wordt steeds belangrijker. Zeker op platte daken leveren zonnepanelen veel rendement op. De technieken om zonnepanelen op gestapelde woningen, zoals flats, te plaatsen worden steeds beter. De Bewonersraad heeft het onderwerp zonne-enerige bij deltaWonen aangekaart. Wij zien graag dat deltaWonen voorziet in de behoefte van de huurders op het gebied van duurzaamheid.

Cameratoezicht

Een ander veelvuldig besproken onderwerp was cameratoezicht, met name bij complexen. Ruim 75% van de huurders uit Kampen gaf aan dat zij graag cameratoezicht bij hun woning willen hebben. Toen wij enkele huurders na afloop spraken, gaven zij aan dat ze graag camera’s bij het complex zouden zien omdat zij zich dan veiliger voelden in hun woning. De Bewonersraad vindt het een goed idee eerst in een pilot een en ander te testen. Bewonerscommissie Ommeland-Volcmar uit Kampen heeft aangegeven hier interesse in te hebben. De Bewonersraad heeft het dit idee voor het voetlicht gebracht bij deltaWonen. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders veilig wonen.

Tuinonderhoud

Een huurder uit Zwolle legde een zelfbedacht plan voor een abonnement op tuinonderhoud aan ons voor. Zij zag dat bij haar in de wij veel tuintjes werden verwaarloosd. Bijvoorbeeld omdat de gezondheid van mensen het niet meer toeliet om te tuinieren. Als oplossing hiervoor bedacht zij een abonnement op tuinonderhoud, vergelijkbaar met het Servicefonds Kleine Herstellingen. De Bewonersraad heeft zich in dit plan verdiept en het plan vervolgens aangekaart bij deltaWonen. Het geniet onze voorkeur om met deze mevrouw, een afvaardiging van deltaWonen en de Bewonersraad om tafel te gaan. Om te kijken wat we met dit idee kunnen.

Hoe nu verder

De Bewonersraad heeft alle inbreng van de huurdersavond samengevat in een brief. Deze brief is eind juni 2018 aan deltaWonen verstuurd. Wij verwachten na de zomervakantie een antwoord van deltaWonen. Via onze website houden wij u op de hoogte van de voortgang van de gesprekken die de Bewonersraad met deltaWonen voert. Daarnaast is er over de inhoud van de brief gesproken in onze bestuursvergadering van juni 2018.