2e editie Bewonersavonden een succes

De Bewonersraad deltaWonen organiseerde in 2019 voor de 2e keer Bewonersavonden. op 6 mei in Kampen en 7 mei in Zwolle. We hebben voor het eerst ook een bewonersavond in Wezep georganiseerd: in de Coelenhage mochten we op 8 mei een bescheiden aantal huurders verwelkomen. Vanwege de voetbalwedstrijd gingen sommige gasten eerder weg in de pauze, maar toch bleef er een mooi aantal gasten in de zaal zitten. Onze bezoekers gaven de Bewonersavonden na afloop gemiddeld een 7,5. Wat een mooi resultaat! Wij kijken nu al uit naar een vervolg.

Continue reading “2e editie Bewonersavonden een succes”

Komt u ook naar onze bewonersavond in Kampen, Wezep of Zwolle?

Vorig jaar organiseerde de Bewonersraad voor het eerst bewonersavonden. Dat bleek een groot succes! Daarom organiseren we in 2019 weer bewonersavonden. Nu voor het eerst in Wezep! Dus bent of wordt u huurder van een woning van deltaWonen? Dan nodigt de Bewonersraad deltaWonen u van harte uit voor een bewonersavond bij u in de buurt! We gaan graag in gesprek met u en deltaWonen over de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid. Daarnaast praten we u graag bij over onze werkzaamheden en wat de bewonersraad voor u kan betekenen. Continue reading “Komt u ook naar onze bewonersavond in Kampen, Wezep of Zwolle?”

Bewonersraad deltaWonen brengt advies huuraanpassing 2019 uit aan deltaWonen

De Bewonersraad deltaWonen heeft haar advies op de jaarlijkse huuraanpassing schriftelijk uitgebracht aan deltaWonen. Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei de huurverhogingsbrief van deltaWonen. In die brief staat met welke huuraanpassing de huurders exact te maken krijgen. Voor deze brief verstuurd wordt aan de huurders, brengt de Bewonersraad advies uit over het voorstel van huuraanpassing door deltaWonen.

In de basis is de Bewonersraad dit jaar tevreden met het voorstel huurverhoging 2019. Wel ziet de Bewonersraad dat deltaWonen ambitieuzer mag zijn rondom het thema passend wonen en doorstroombevordering. Dit onderdeel is in het advies uit 2018 ook aan de orde gekomen. Het is nu tijd geworden om hier werk van te maken. Op het onderdeel inkomensafhankelijke huurverhoging treffen de Bewonersraad en deltaWonen elkaar niet. De Bewonersraad heeft een concrete handreiking gedaan om tot een oplossing te komen. De Bewonersraad hoopt dat deltaWonen de oplossing met beide handen aanpakt.

Wilt u het volledige advies lezen? Bekijk ons volledige advies huurverhoging 2019.

Bewonersraad deltaWonen zoekt afstudeerder communicatie

Bewonersraad deltaWonen is op zoek naar een afstudeerder vanuit de opleiding communicatie. We zoeken een afstudeerder die zich over het volgende vraagstuk buigt. Hoe kunnen wij als Bewonersraad het beste onze huurders bereiken? Moeten we bijvoorbeeld onze website anders inzetten? Of juist meer gebruikmaken van andere communicatiekanalen? Aan jou de taak om dit voor ons uit te zoeken. Continue reading “Bewonersraad deltaWonen zoekt afstudeerder communicatie”

Bewonersraad betreurt opzeggen afspraak Stadsbus Kampen

In mei 2018 maakten provincie Overijssel, Connexxion en de Bewonersraad deltaWonen de afspraak om een stadsbuurtbus in Kampen op te richten. Deze stadsbuurtbus zou per februari 2019 vanaf station Kampen Zuid de wijken Bovenbroek, Cellesbroek, de Maten en Zuid bedienen. Helaas berichtte provincie Overijssel ons afgelopen week telefonisch dat de stadsbuurtbus er niet komt. Na anderhalf jaar van voorbereiding en gesprekken, meldde de provincie dat ons plan voor een stadsbuurtbus toch niet doorgezet wordt. Reden: provincie Overijssel is in onderhandeling met Connexxion in het kader van de nieuwe busconcessie per december 2020. Pas daarna moet de nieuwe vervoerder in de nieuwe concessie zich buigen over de toekomst van het openbaar vervoer in Kampen. Flexvervoer of geen vervoer ligt hierbij op de loer. De Bewonersraad is uiteraard zeer teleurgesteld.  Continue reading “Bewonersraad betreurt opzeggen afspraak Stadsbus Kampen”