Samen het goede doen garandeert inbreng huurders

We hebben elkaar nodig om bij te dragen aan de grote woonopgave

Het oplossen van het woningtekort, voldoende betaalbare sociale huurwoningen, grootschalige renovaties door het verduurzamen van woningen en werken aan vitale en leefbare buurten. Actuele, maar vooral belangrijke onderwerpen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben elkaar meer dan ooit nodig om hier samen in op te trekken. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van Platform31. Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen, en Hannan Garziad, oud voorzitter van de centrale bewonersraad van deltaWonen bespreken de rol van de huurdersorganisatie en de meerwaarde voor het woonbeleid.

Huurdersorganisaties  zoals de CBR spelen bij het ontwikkelen van woonbeleid een belangrijke rol. Zij kennen de behoeften van huurders en vertegenwoordigen hun belangen. Corporaties en gemeenten hebben deze input en het draagvlak van huurders nodig.
De CBR is de huurdersorganisatie van deltaWonen. Zij vertegenwoordigt meer dan 14.000 huurders (zowel sociale als vrije sector huur) van de woningcorporatie in Zwolle, Kampen, Wezep en Oldebroek. Via bijvoorbeeld een huurdersonderzoek wordt onderzocht wat huurders belangrijk vinden en of zij zich ook voor deze onderwerpen willen inzetten. Zo staan dit jaar de blijvende betaalbaarheid van energie steevast op de agenda. Meepraten over verduurzaming maar ook hoe toeslagen beter gevonden worden.

Verfrissende inbreng
Via een huurdersonderzoek ontdekte Hannan de CBR. De aandacht die de CBR heeft voor betaalbaar wonen spreekt haar aan. Het bestuur verkoos haar 2 jaar geleden tot voorzitter, waardoor ze zich voor nog meer huurdersbelangen in kon zetten. Hannan nam bijvoorbeeld deel aan de prestatieafspraken bij de gemeente Kampen en Zwolle. Zij ging om tafel met bestuurders van woningcorporaties en wethouders, waardoor ze ook ambtelijke stukken moest lezen en begrijpen. Dit vond ze niet altijd even transparant en het leidde tot het stellen van vragen of het ophalen van extra informatie. Hannan: “De inbreng die je kunt hebben was er uiteindelijk wel.” Evert Leideman vult aan dat hij haar inbreng heel verfrissend vond. Als voorzitter maakte ze hele kritische opmerkingen en legde ze nadruk op gelijke kansen voor iedereen. Ik vind het prettig als de bewonersraad gewoon zegt, dit is zoals wij ernaar kijken, wat deltaWonen, een burgemeester of wethouder er ook van vinden. Daar hou ik wel van.”

Verschil maken
Als jongste voorzitter viel ze ook op bij de Woonbond. Dit is de landelijke organisatie die huurdersorganisaties als de CBR professioneel ondersteunt. Zij zijn gewend aan oudere bestuurders van stichtingen en verenigingen. Hannan voelde zich niet te jong: “Het is goed om een mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden te hebben. Als voorzitter moet je iets eigens meebrengen. Ergens iets van vinden vanuit een eigen perspectief en durven zeggen wat je vindt.” Evert Leideman vult aan dat iemand met kennis en kunde en een persoonlijkheid het verschil kan maken. Dat verschil maakt de huurdersorganisatie van deltaWonen op beleidswijzigingen waar ze advies- of instemmingsrecht op hebben. Denk aan de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen. Evert Leideman vindt dat het bestuur hierin de afgelopen jaren echt gegroeid is. “Als je de goede gesprekken met elkaar voert en eigen elementen inbrengt waar deltaWonen niet aan heeft gedacht, dan ben je elkaar aan het verrijken.”

Investeren in vertrouwen en transparantie horen daarbij. “Het is belangrijk vertrouwen te creëren met elkaar. Een basis waarop je weet dat je niet voor de gek wordt gehouden. Je moet toewerken naar het professionele niveau en met de inhoud van de opgave bezig zijn.” Als voorbeeld noemt Evert de inkomensafhankelijke huurverhoging waar de CBR tegen is. Hannan geeft aan dat de vele gesprekken tussen de woningcorporatie en de CBR hier wel een kleine verschuiving qua gedachten bij deltaWonen in hebben gebracht.

Gezamenlijke opgave
De CBR heeft er jaren voor gepleit meer aan de voorkant betrokken te willen zijn bij het ontwikkelen van beleid van deltaWonen. Dit is van meerwaarde bij het inbrengen van advies of het geven van instemming. Grote thema’s als verduurzaming en de energietransitie staan regelmatig op de agenda. Het is een behoorlijk takenpakket waar het bestuur zich in werkgroepen mee bezighoudt. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid in de gezamenlijke opgave. Die verantwoordelijkheid is groot. Hannan vindt dan ook dat de nieuwe voorzitter iemand moet zijn die graag aanpakt, grip op de materie heeft en kritisch is.

We hebben elkaar nodig
Evert rond het gesprek af door aan te geven dat hij enorm veel respect heeft voor de CBR. We hebben te maken met vergrijzing in deze regio. Het is belangrijk om een goede mix van mensen met verschillende achtergronden te hebben in de CBR. Ook de stem van jongeren is van groot belang. DeltaWonen heeft bijvoorbeeld ook een kinderraad. Zij wilden een bankje in de straat. Als je daar als kind gaat zitten laat je zien dat je wilt spelen. Zo eenvoudig is het om aan te geven dat we elkaar nodig hebben.