Verbetering sociale woningvoorraad Oldebroek

De Centrale bewonersraad, vertegenwoordigd door Mary Slok en de adviseur van de Woonbond Maarten Groen, hebben in een mooi proces de stem van de huurders van deltaWonen in de gemeente Oldebroek laten gelden.

We hebben de afgelopen tijd meerjarige afspraken gemaakt en ook de afspraken voor 2023 concreet opgesteld, samen met deltaWonen, Omnia Wonen en St Huurderbelangen Omnia Wonen en uiteraard de gemeente Oldebroek. Het was een goed en mooi proces met hobbels die we gezamenlijk vanuit het goede gesprek en gelijkwaardigheid hebben genomen.

De prestatieafspraken Oldebroek gaan een bijdrage leveren aan het verbeteren en vergroten van de sociale huurvoorraad. Wij zijn trots als Centrale bewonersraad dat Mary Slok samen met onze adviseur in samenwerking met deltaWonen, SHOW. Omnia Wonen en de gemeente Oldebroek de uitdaging die we in deze tijd hebben met elkaar een goede plek hebben gegeven en duidelijke afspraken over hebben gemaakt voor de korte en lange termijn. Zodra we de getekende versie van de prestatieafspraken digitaal hebben ontvangen, zullen we deze publiceren op onze website. U kunt deze vinden onder de Downloads.

 

Het bestuur

Centrale bewonersraad deltaWonen.