DeltaWonen levert 50 sociale huurwoningen op in hart van Zwolle

Op 14 november 2017 overhandigden Evert Leideman (directeur-bestuurder) en Martijn Sweitser (adjunct-directeur Klant & Wonen) van deltaWonen symbolisch een sleutel aan mevrouw De Boer. DeltaWonen realiseerde op locatie Weezenlanden als eerste woningen op de oude ziekenhuislocatie in het hart van Zwolle.  Continue reading “DeltaWonen levert 50 sociale huurwoningen op in hart van Zwolle”

Huurdersdag 2017: 4 november in de Nieuwe Buitensociëteit

De 3 huurorganisaties van de woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ organiseren binnenkort weer een dag voor al hun huurders. Namelijk de Huurdersdag 2017! Op deze Huurdersdag zijn alle huurders van de 3 bovengenoemde corporaties van harte welkom. De Huurdersdag vindt plaats op: Zaterdag 4 november 2017 vanaf 10.00 uur in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Op de Huurdersdag praten wij alle huurders graag bij over diverse onderwerpen. Dit gebeurt in verschillende presentaties. Wij hebben hiervoor diverse sprekers uitgenodigd. Daarnaast kunnen de huurders een aantal informatiestands bezoeken. Het programma voor de Huurdersdag ziet er als volgt uit. Continue reading “Huurdersdag 2017: 4 november in de Nieuwe Buitensociëteit”

2017 is het jaar van de zeggenschap bij deltaWonen

Het is belangrijk dat huurders zich thuisvoelen in hun woning en woonomgeving. Zij weten vaak heel goed zelf wat zij nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. Daarom is (mede) zeggenschap van grote waarde. DeltaWonen wil ruimte geven aan eigen initiatief van haar huurders. Daarom is 2017 uitgeroepen tot ‘Het jaar van de zeggenschap’. In dit jaar onderzoekt deltaWonen over welke woonzaken- huurders en zakelijke belanghouders meer zeggenschap willen hebben.  Continue reading “2017 is het jaar van de zeggenschap bij deltaWonen”

Zwolse organisaties in actie voor laaggeletterden met betalingsachterstand

De Zwolse organisaties Zilveren Kruis, deltaWonen, Wehkamp en Op Orde slaan samen met de gemeente Zwolle de handen ineen. Deze organisaties gaan samen laaggeletterden helpen die moeite hebben met hun administratie. De organisaties signaleren het probleem bij hun klanten. Vervolgens helpt het centrale loket voor thuisadministratie Op Orde deze klanten met het op orde krijgen van hun financiële vaardigheden. Daarbij werken zij ook aan hun taal- en rekenvaardigheden. Vrijwilligers van Op Orde hebben hiervoor een cursus gevolgd. De eerste vrijwilligers ontvingen hiervoor een certificaat. Continue reading “Zwolse organisaties in actie voor laaggeletterden met betalingsachterstand”

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Donderdag 13 juli 2017 hebben Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen, en Gerard Gerrietsen, voorzitter van Bewonersraad deltaWonen, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De Bewonersraad beschouwt de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten als een volgende stap in de goede samenwerking met deltaWonen. Continue reading “Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend”