Nieuwe aspirant bestuursleden CBR stellen zich voor

Beste huurders,

Mijn naam is Masego Kanis. Ik ben woonachtig in Kampen, ben getrouwd en samen met mijn man hebben we twee zonen van 11 en 8. In mijn dagelijks leven ben ik docent Engels.

Ik ben lid van de CBR geworden omdat ik een schakel wil zijn tussen Delta Wonen en de huurders. Ik wil zorgen dat de stem van de huurders gehoord wordt maar tegelijktijdig ook zorgen dat er een fijne interactie is tussen dW en de huurders. Daarnaast wil ik mijn invloed uitoefenen over thema’s zoals betaalbaarheid, onderhoud, veiligheid, duurzaamheid en een ruim aanbod voor huizen voor diverse huurders.

Mijn hobby’s zijn lezen en wandelen.

Beste huurders,

Mijn naam is Winnie Schols-Nanninga.

Met echtgenoot en zoon woon ik in een eengezinswoning van deltaWonen in het zogenaamde Jeruzalem-wijkje in de Aa-landen. We huren dit huis sinds 1995 en hebben al die tijd de woonomgeving als prettig ervaren.

Ik ben werkzaam geweest als secretaresse en zal in januari 2023 starten als aspirant-lid van de Centrale Bewonersraad.

De CBR spant zich in om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen, juist in deze tijden van ingrijpende veranderingen op gebied van woon- en energiebeleid. Optimale communicatie tussen woningcorporatie, huurders en gemeente zal voor iedereen het best mogelijke resultaat opleveren en daar wil ik graag aan bijdragen.

 

Als huurder kunt u inhoudelijk bezwaar maken tegen deze benoeming, Dit is mogelijk per mail, secretariaat@bewonersraadd.nl en kan tot 7 februari 2023