Auteur: Bewonersraad deltaWonen

Bewonersraad betreurt opzeggen afspraak Stadsbus Kampen

In mei 2018 maakten provincie Overijssel, Connexxion en de Bewonersraad deltaWonen de afspraak om een stadsbuurtbus in Kampen op te richten. Deze stadsbuurtbus zou per februari 2019 vanaf station Kampen Zuid de wijken Bovenbroek, Cellesbroek, de Maten en Zuid bedienen. Helaas berichtte provincie Overijssel ons afgelopen week telefonisch dat de stadsbuurtbus er niet komt. Na anderhalf jaar van voorbereiding en gesprekken, meldde de provincie dat ons plan voor een stadsbuurtbus toch niet doorgezet wordt. Reden: provincie Overijssel is in onderhandeling met Connexxion in het kader van de nieuwe busconcessie per december 2020. Pas daarna moet de nieuwe vervoerder in de nieuwe concessie zich buigen over de toekomst van het openbaar vervoer in Kampen. Flexvervoer of geen vervoer ligt hierbij op de loer. De Bewonersraad is uiteraard zeer teleurgesteld.  Continue reading “Bewonersraad betreurt opzeggen afspraak Stadsbus Kampen”

Bewonersraad maakt zich sterk voor huurdersbelangen

De Bewonersraad deltaWonen organiseerde 14 mei 2018 een bewonersavond in Kampen en 15 mei 2015 een bewonersavond in Zwolle. Op deze 2 avonden waren 200 (nieuwe) huurders van deltaWonen welkom. Tijdens de bewonersavonden hebben we met elkaar gepraat over wat de huurders van deltaWonen belangrijk vinden. Onderwerpen als zonne-energie, cameratoezicht, renovatie in 2 straten in Kampen en een plan voor tuinonderhoud kwamen aan de orde. Wij bedanken allereerst de huurders voor hun inbreng. Over deze onderwerpen is de Bewonersraad in de vergadering van juni 2018 in gesprek gegaan met deltaWonen.  Continue reading “Bewonersraad maakt zich sterk voor huurdersbelangen”

Bewonersraad kijkt terug op 2 geslaagde bewonersavonden

De Bewonersraad deltaWonen organiseerde 14 mei 2018 een bewonersavond in Kampen en 15 mei 2015 een bewonersavond in Zwolle. Op deze 2 avonden waren alle (nieuwe) huurders van deltaWonen welkom. Tijdens de bewonersavonden vertelden we middels een presentatie wat de taken van de Bewonersraad zijn en wat de Bewonersraad voor de huurders kan betekenen.  Daarnaast was er ruimte voor vragen van huurders en hebben we enkele stellingen behandeld. Met de opkomst was de Bewonersraad zeer tevreden. In totaal hebben we ruim 200 mensen mogen ontvangen! Continue reading “Bewonersraad kijkt terug op 2 geslaagde bewonersavonden”

Bewonersraad deltaWonen boekt progressie busvervoer Kampen

Begin januari 2018 berichtte de Bewonersraad deltaWonen dat er gesprekken gaande waren met provincie Overijssel over het busvervoer in Kampen. De provincie Overijssel wilde namelijk bezuinigen op het openbaar vervoer. Er lagen begin 2017 plannen op tafel om de stadsbus van Kampen, lijn 11, volledig op te heffen. De Bewonersraad deltaWonen is de wettelijk vertegenwoordiger van alle huurders van woningcorporatie deltaWonen. Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij het belangrijk dat iedereen goede toegang heeft tot openbaar vervoer. Continue reading “Bewonersraad deltaWonen boekt progressie busvervoer Kampen”

Komt u ook naar onze bewonersavond op 14 of 15 mei?

In mei 2018 organiseren we 2 bewonersavonden. Bent of wordt u huurder van een woning van deltaWonen? Dan nodigt de Bewonersraad deltaWonen u van harte uit voor een bewonersavond. Wat vindt u belangrijk? We gaan hierover graag in gesprek met u. Daarnaast praten we u graag bij over onze werkzaamheden en wat de bewonersraad voor u kan betekenen. Continue reading “Komt u ook naar onze bewonersavond op 14 of 15 mei?”