Zwolse organisaties in actie voor laaggeletterden met betalingsachterstand

De Zwolse organisaties Zilveren Kruis, deltaWonen, Wehkamp en Op Orde slaan samen met de gemeente Zwolle de handen ineen. Deze organisaties gaan samen laaggeletterden helpen die moeite hebben met hun administratie. De organisaties signaleren het probleem bij hun klanten. Vervolgens helpt het centrale loket voor thuisadministratie Op Orde deze klanten met het op orde krijgen van hun financiële vaardigheden. Daarbij werken zij ook aan hun taal- en rekenvaardigheden. Vrijwilligers van Op Orde hebben hiervoor een cursus gevolgd. De eerste vrijwilligers ontvingen hiervoor een certificaat.

Hulp op maat, samen met vrijwilligers

De organisaties erkennen het probleem dat het voor veel van hun klanten lastig kan zijn om brieven, rekeningen en overige post goed te kunnen begrijpen. 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben veel moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze mensen zijn laaggeletterd. Zij vinden het ook vaak lastig om hun (digitale) administratie op orde te houden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen of rekenen, zijn oververtegenwoordigd onder schuldenaren. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen is dus een voorwaarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te houden.

Vrijwilligers ontvangen het certificaat om laaggeletterden met een betalingsachterstand beter te kunnen helpen

Lees het complete nieuwsbericht op de website van deltaWonen.