Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Donderdag 13 juli 2017 hebben Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen, en Gerard Gerrietsen, voorzitter van Bewonersraad deltaWonen, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De Bewonersraad beschouwt de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten als een volgende stap in de goede samenwerking met deltaWonen.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Door wijzigingen in de Woningwet, was de vorige overeenkomst niet meer actueel. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is, naast de wettelijke regels, ook gekeken naar de afspraken en samenwerking. Zo kan de Bewonersraad de belangen van de huurders zo goed mogelijk behartigen. De volgende stap is de samenwerkingsovereenkomst met de bewonerscommissies vernieuwen. In het najaarsoverleg van 2017 wordt dit met de bewonerscommissies besproken.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met deltaWonen

Lees het nieuwsbericht op de website van deltaWonen.