2017 is het jaar van de zeggenschap bij deltaWonen

Het is belangrijk dat huurders zich thuisvoelen in hun woning en woonomgeving. Zij weten vaak heel goed zelf wat zij nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. Daarom is (mede) zeggenschap van grote waarde. DeltaWonen wil ruimte geven aan eigen initiatief van haar huurders. Daarom is 2017 uitgeroepen tot ‘Het jaar van de zeggenschap’. In dit jaar onderzoekt deltaWonen over welke woonzaken- huurders en zakelijke belanghouders meer zeggenschap willen hebben. 

Nieuwe woningwet

Sinds de nieuwe woningwet van 2015 hebben huurders een zwaardere stem gekregen bij besluiten die woningcorporaties maken. Die zeggenschap is geformaliseerd bij ons, in de Bewonersraad deltaWonen. Als goede gesprekspartner van deltaWonen zitten wij vaak aan de onderhandelingstafel. In de samenleving ziet deltaWonen de tendens dat burgers zich op eigen initiatief verenigen. Steeds vaker nemen zij het heft in eigen handen als het gaat om zaken die hun eigen leefwereld raken. Zeggenschap is daarmee een belangrijk maatschappelijk thema geworden.

2017: jaar van de zeggenschap

In ‘Het jaar van de zeggenschap’ willen wij, samen met deltaWonen, een beeld vormen over wat zeggenschap nou eigenlijk betekent. Voor de huurder, maar ook voor de woningcorporatie. Op welke terreinen wensen huurders zeggenschap en hoe kan deltaWonen dit vanuit haar maatschappelijke taak en dienstverlening faciliteren? Dit jaar verkent en onderzoekt deltaWonen het thema op verschillende manieren. Onder andere door breed in gesprek te gaan met huurders en andere belanghouders.

Praat mee

Wilt u met deltaWonen meepraten over zeggenschap? Binnenkort organiseren zij in Zwolle een brede en open toegankelijke stadsontmoeting. Waarbij iedereen mee kan praten over het onderwerp. Wilt u ook met ons meepraten? Laat het weten. Stuur een e-mail naar: zeggenschap@deltawonen.nl. Zodra datum, tijd en plaats bekend zijn, ontvangt u van hen een digitale uitnodiging.