Programma Huurdersavond 15 maart 2022

Welkom op onze jaarlijkse huurdersavond op dinsdag 15 maart. Deze vindt plaats in de Noorderkerk aan de Thorbeckegracht 37 te Zwolle.
Opgave via secretariaat@bewonersraaddw.nl

We hebben gekozen voor het thema Energiearmoede. Wat kun je eraan doen, wie of wat heb je nodig? Veel vragen waar menig huurder geen antwoord op heeft. Wethouder Dorrit de Jong van het sociale domein is gevraagd haar visie en analyse te geven hoe hier duurzaam en gezond mee om te gaan.

Voor bewoners met een laag inkomen is het elke maand puzzelen of ze het einde van de maand nog boodschappen kunnen doen. En niet iedereen kan de sterk gestegen energierekening makkelijk betalen.

Deze avond besteden we daarom ook aandacht aan de toeslagen die er zijn en kijken we met Martijn Boer van de Voorzieningenwijzer of je als huurder deze op orde hebt. De ervaring leert dat niet iedereen hier ten volle gebruik van maakt.
Martijn Sweitser geeft als derde spreker de visie van deltaWonen op het onderwerp energiearmoede.

Voor huurders van deltaWonen is er ook gelegenheid vragen te stellen aan het bestuur van de Centrale bewonersraad en haar adviseur van de Woonbond.

Programma Jaarvergadering 2022 CBR  – Inloop vanaf 19.00uur – Aanvang 19.30uur

 1. Welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. We blikken terug op het jaar 2021
 5. We kijken vooruit 2022 en verder
 6. Afscheid van voorzitter Hannan Garziad
 7. Pauze
 8. Korte introductie energiearmoede door Maarten Groen – Woonbond
  1. Martijn Boer | Zorgweb – de Voorzieningenwijzer
  2. Dorrit de Jong | Wethouder Sociaal Domein Zwolle
  3. Martijn Sweitser | deltaWonen
 9. Panelgesprek met de zaal
 10. Conclusies
 11. Afsluiting met een drankje en hapje

U ontvangt een attentie van de Stadsbakker als dank voor uw komst en bijdrage aan deze avond