Advies huurverhoging 2020

Advies huurverhoging 2020 CBR

Bijgaand document geeft inzage in ons advies van 1 maart aan deltaWonen.

Voor u ligt het advies van de Bewonersraad deltaWonen voor de huuraanpassing per 1 juli 2020. Ons gekwalificeerd advies is door deltaWonen gevraagd, door middel van de adviesaanvraag jaarlijkse huuraanpassing 2020, met ingang van 1 juli van dit jaar.
Ons advies is tot stand gekomen na consultatie van diverse partners en wetgeving. We hebben ons als bestuur ondergedompeld in het sociaal huurakkoord en de betaalbaarheid van huren voor de doelgroep. Het advies is besproken en geaccordeerd door de voltallige Centrale Bewonersraad deltaWonen

Korte samenvatting

In tegenstelling tot het advies van 2019 vindt u nu meer negatieve adviezen. Het gaat hier niet zozeer om deltaWonen. Wel over de huurders en betaalbaar wonen. Mede door het sociaal huurakkoord en het hoge inflatiecijfer zijn we meer op de betaalbaarheid gaan zitten in ons advies.

Wij vinden dat de huurverhoging meer het doel van de huursombenadering moet dienen.