Gratis huurwijzer voorjaar 2020

Hoeveel mag je huur maximaal omhoog? Check je huurverhoging!
Nu iedereen op de hoogte is van de huurverhoging voor 2020 zijn er ook vragen over de berekening hiervan.
Omdat wij namens de huurders van deltaWonen lid zijn van de Woonbond, zitten we dichtbij het vuur wat betreft goede voorlichting. Zo ontvingen we onlangs het voorjaarsnummer van de huurwijzer in een oplage van 1000 exemplaren. Deze willen we graag onder geinteresseerden uitdelen.
We willen de Bewonerscommissies van deltaWonen vragen om aan te geven bij het secretariaat hoeveel exemplaren zij voor hun bewoners willen hebben. Dit kan per mail. De bladen zijn af te halen of worden in overleg bezorgd.
Wilt u als huurder ook een Huurwijzer ontvangen, dan kan dat, zolang de voorraad strekt. Deze zijn per mail aan te vragen bij het secretariaat waarna u  deze op afspraak kunt afhalen op het postadres van de Bewonersraad in de Keersluis te Zwolle. Neem gerust ook een exemplaar voor een belangstellende bij u uit de buurt mee.

Op dit moment zijn er nog volop exemplaren op voorraad.