Over de Stichting Bewonersraad deltaWonen

Stichting Bewonersraad deltaWonen is de wettelijke vertegenwoordiger van alle huurders van deltaWonen. Dit omvat het gehele werkgebied van deltaWonen: de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op basis van de Wet op het overleg huurders – verhuurder hebben deltaWonen en de Bewonersraad een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Op dit moment wordt deze samenwerking geactualiseerd. Momenteel heeft de bewonersraad 7 bestuursleden. Bestuursleden worden steeds benoemd voor de periode van 4 jaar. Bestuursleden van de Bewonersraad zijn huurder van deltaWonen. De Bewonersraad heeft 3 leden namens de huurders in de Raad van Commissarissen van deltaWonen. De Bewonersraad heeft met ingang van februari 2017 een nieuwe website. Deze website is momenteel nog niet af. We werken eraan om de website zo snel mogelijk compleet te maken. Alvast bedankt voor uw begrip.