Jaarverslag 2022 Met de achterban aan de slag

Ons jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur en kunt u vinden onder de knop downloads.

Onze jaarvergaderingen zijn inmiddels afgerond en werden alle drie goed bezocht. De actieve uitwisseling met huurders rond een aantal thema’s werd zeer op prijs gesteld door de aanwezige huurders. Dit krijgt ook een vervolg.

De huurwijzers rond de huuraanpassing zijn op deze bijeenkomsten uitgedeeld en verstuurd naar huurders die niet aanwezig konden zijn.